RAČUNOVODSTVO

Računovodstvo je disciplina koja se bavi zapisom svih finansijskih transakcija koje se dogode u jednoj poslovnoj organizaciji. Koreni računovodstva sežu čak do drevnih civilizacija.

Sa globalizacijom poslovanja potrebe računovodstva su u današnje vreme prevazišle kapacitet računovođe pojedinca. Iako velika preduzeća imaju mogućnosti da zaposle računovodstveni tim, angažovanje specijalizovanih računovodstvenih agencija se potvrđuje kao efikasnije rešenje.

Računovodstvo za mikro, mala i srednja preduzeća

Nakon svetske ekonomske krize 2008. postalo je sve više očigledno da principi poslovanja koji su delotvorni u velikim korporacijama , nisu dovoljno primenjivi u mikro, malim i srednjim preduzećima. 

Veoma su značajni razvoj i primena novih koncepata i alata za upravljačko računovodstvo koji bi zadovoljili potrebe manjih i srednjih preduzeća. 

Kao najznačajniji segmenti izdvajaju se efikasan poslovni plan, procena mobilnosti tržišta, fiksni i varijabilni troškovi, predviđeni obim proizvodnje, definisanje profitabilnosti i projekcije novčanih tokova.

Ponuda računovodstvenih usluga

Računovodstvo se generalno može podeliti na:

 1. upravljanje,
 2. finansijsko računovodstvo i na
 3. poresko računovodstvo.

Shodno tome mi Vam nudimo usluge iz više različitih oblasti poslovanja, kao što je:

 • osnivanje preduzeća,
 • knjigovodstvo,
 • obračun poreza,
 • prijava i odjava zaposlenih,
 • obračun plata,
 • izrada finasijskih izveštaja i
 • platni promet.

Pored toga izdvajamo i druge računovodstvene usluge:

 • Vođenje poslovnih knjiga
 • Izrada finansijskih izveštaja
 • Vođenje poreskih evidencija
 • PDV obračun, evidencija i izrada poreske prijave za PDV
 • Vođenje osnovnih sredstava
 • Vođenje blagajne
 • Obračun zarada
 • Evidencija platnog prometa
 • Obračun kamata
 • Priprema dokumentacije za bankarske kredite
 • Izrada predloga kompletnog rešenja računovodstva
 • Izrada predloga racionalizacije
 • Predlog računovodstvenog sistema
 • Praćenje propisa i promena propisa u poslovanju, kao i izveštavanje o promenama.

Efikasnost računovodstvenih agencija u vođenju poslovanja je neosporna, posebno u oblasti mikro, malih i srednjih preduzeća.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne inoformacije ili neke od naših usluga, budite slobodni i kontaktirajte nas, tu smo za Vas!