PRIJAVE I ODJAVE RADNIKA​

Pored preciznog vođenja finansija, neophodno je kontinuirano i pravilno ažuriranje dokumentacije o zaposlenima u Vašem preduzeću. U zavisnosti od potreba i obima poslova koji se obavljaju, kao i od potreba Vaših zaposlenih, promene statusa zaposlenog su uvek moguće.

Svaka promena statusa radnika mora biti ažurirana i potkrepljena propisanom dokumentacijom, a to su: ugovor o radu, prijava ili odjava u PIO fondu, rešenja o godišnjem odmoru, izrada nove ili overa važeće zdravstvene knjižice, izdavanje potvrda visini primanja, zaposlenju, radnom stažu i drugih potvrda.

Kadrovska evidencija obuhvata složene postupke. Vaše preduzeće može da ima zaposlenog samo za obavljanje tog dela posla, ili možete da, pored naših usluga konsaltinga i računovodstva, poverite našoj agenciji i prijavu i odjavu zaposlenih.

M obrazac - ključni dokument o statusu zaposlenog

Bilo da se radi o zasnivanju radnog odnosa, promeni statusa ili o prestanku radnog odnosa, te ostvarivanju posebnih prava iz radnog odnosa, M obrazac je dokument koji se popunjava, predaje nadležnoj ustanovi i nakon toga čuva trajno u preduzeću u štampanoj ili elektronskoj formi. Ovaj obrazac služi za prijavu statusa radnika na obavezno socijalno osiguranje.

M obrazac se predaje nadležnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili nadležnoj filijali Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

M obrazac se sastoji iz dva dela – M obrazac, koji se popunjava i M-A obrazac koji se dobija nakon prijave radnika kao dokaz da je izvršena prijava. U zavisnosti od toga da li se radi o prijavi, promeni statusa ili o odjavi radnika popunjava se na različit način.

Praćenje statusa zaposlenih, kao i priprema i ažuriranje prateće dokumentacije, zahteva stalno angažovanje, mnogo vremena i rada. Naša agencija Pablo Konsalting pruža usluge kadrovske evidencije za Vas. Pozovite nas!