Većina preduzetnika se u nekom tretuku sastalo sa knjivođom ili računovođom, a većina sarađuje sa njima na mesečnom nivou. Knjigovodstvene usluge i računovodstvo jednom laiku mogu delovati kao sličan posao, ali to su dva potpuno različita termina. 

U svakodnevnom govoru, oba termina se često upotrebljavaju, pa ipak, mnogi ne znaju razliku. Činjenica je da samo preduzetnici koji se bave poslovanjem imaju ovakvu terminologiju “u malom prstu”, ali je ipak korisno razjasniti oba pojma.

Knjigovođa i računovođa se u osnovi bave različitim poslom. Jedino što ih povezuje jeste međusobna saradnja u određenim preduzećima. Štaviše, posao računovođe je često uslovljen poslom knjigovođe.

Dok se prvi bavi finansijskim delom poslovanja, drugom je posao evidentiranje procesa poslovanja i njegove dokumentacije. U nastavku, pogledajte koje su ključne razlike između računovodstva i knjigovodstva.

Šta podrazumeva posao računovođe?

Kada govorimo o poslovima knjigovođe i računovođe, oba predstavljaju ekonomske discipline koje mogu biti međusobno uslovljene. Računovodstvo kao delatnost može uključivati knjigovodstvene poslove, ali u osnovi – čine ga:

U okviru poslovanja jednog preduzeća, posao računovođe je da kontroliše i planira finansijske operacije i transakcije, kao i da analizira ekonomsko stanje firme. Neretko, posao računovođe je da donosi ključne odluke vezanih za finansijsko poslovanje.

racunovodstvo i knjigovodstvo

Po čemu se knjigovodstvo razlikuje od računovodstva?

Po strogoj definiciji, knjigovodstvena delatnost jeste deo računovodstva. U praksi, knjigovodstvo predstavlja upravo ono što pojam označava – vođenje poslovnih knjiga. 

Tokom procesa poslovanja, dolazi do različitih promena u dokumentaciji, svođenju podataka i evidentiranju samog poslovanja. Posao knjigovođe je da vodi evidenciju o novčanom prilivu i odlivu, prihodima i rashodima firme, kao i da prati promene u imovini firme i vodi računa o zakonskim obavezama.

U zavisnosti od delatnosti firme, posao knjigovođe se može razlikovati. U stručnoj terminologiji, razlikuju se dva osnovna tipa knjigovodstva – prosto i dvojno. 

Prosto knjigovodstvo je ograničeno na evidentiranje stanja i promena na određenim vrstama sredstava. S druge strane, dvojno knjigovodstvo predstavlja knjigovodstveni sistem gde se svaka poslovna promena beleži najmanje dva puta i to na dva računovodstvena konta. 

Ova delatnost podrazumeva beleženje poslovnih promena koje dovode do promene imovine ili obaveza privrednog društva. 

U par reči, posao knjigovođe je evidentiranje i registrovanje finansijskih transakcija u jednoj firmi. 

Navešćemo osnovne poslove jednog knjigovođe:

Hajde da pojednostavimo razliku između računovodstva i knjigovosdstva. Knjigovođa ima obavezu da proknjiži poslovnu dokumentaciju dostavljenu na mesečnom i godišnjem nivou, dok se računovođa bavi detaljnom analizom poslovanja organizacije.

Da li vam je potreban računovođa ili knjigovođa?

Svaki preduzetnik se u nekom trenutku neminovno susreće sa saradnicima kao što su računovođa i knjigovođa. Na primer, srednja i velika preduzeća teško mogu poslovati bez računovođe u svom timu, dok paušalne firme i udruženja pretežno sarađuju sa knjigovođama. 

U odnosu na tip preduzeća čiji ste vlasnik, može vam biti potreban jedan od stručnjaka ili oba. Za određene tipove firmi, zakon definiše neophodnost evidentiranja određenih poslovnih procesa zbog kojih je jedna od ovih usluga neophodna. 

U slučaju kada postoji potreba za evidentiranjem određenih poslovnih promena ili, na primer, amortizacija osnovnih sredstava preduzeća, ovaj posao će biti namenjen računovođi.

S druge strane, osnovni obračuni i izvodi poslovnih dešavanja može obavljati knjigovođa. Izveštaj o poslovanju, sastavljanje finansijskog izveštaja i obračun poreza samo se neki od poslova kojim se bavi knjigovodstveni radnik. 

Kako biste bili sigurni kog stručnjaka treba da angažujete za poslovanje vašeg preduzeća, najbolje je da se informišete o propisima i zakonima o poslovanju. Manjim firmama i preduzetnicima su najčešće „dovoljne“ usluge knjiogovđe, dok velika preduzeća neretko angažuju stručnjake iz obe oblasti. 

Iako se pojam knjigovodstvo i računovodstvo često koriste kao sinonim, tip poslova koje ove delatnosti se razlikuju. Za neophodne informacije o pravnim obavezama vašeg preduzeća, najbolje je da se konsultujete sa stručnjakom iz Agencije za privredne registre prilikom osnivanja firme.