Ukoliko vodite sami svoj biznis, verovatno ste upoznati sa većinom procedura vezanim za poslovanje. Završni račun, kao najvažnija finansijska obaveza svakog preduzeća, podrazumeva set finansijskih izveštaja vezanih za poslovanje firme. 

Ovaj proces se odnosi na prethodnu godinu i služi radi pružanja informacija o svom poslovanju i finansijskom stanju. Svako pravno lice koje podnosi završni račun zna koliko ovaj proces može biti komplikovan, pogotovo nakon promene uslova i rokova predviđenih zakonom.

Procedura dostavljanja finansijskog izveštaja može biti napor, pa čak i stres. Stoga, najbolje što možete učiniti tokom poslovanja je da redovno vodite evidenciju o prometu, stanju na računu, prihodu i rashodu. 

Uredna evidencija vam može ne samo skratiti proceduru sastavljanja godišnjeg izveštaja, već može preduprediti razne probleme i prepreke u efikasnom poslovanju. Da biste podneli završni račun, obračunali porez na dobit i poreski bilans, pogledajte šta je sve potrebno za završetak ovog procesa.

Da li ste u obavezi da podnesete finanskijski izveštaj?

Biti „sam svoj gazda“ ne podrazumeva identične obaveze za sve poslodavce u Republici Srbiji. Radi jasne evidencije prihoda i rashoda privatnih preduzeća, neophodno je dostaviti godišnji finansijski izveštaj za najveći broj preduzetnika. 

Poslovanje, kao i dostavljanje finansijskih izveštaja se odnosi na sva pravna lica i preduzetnike, ali ne i na preduzetnike koji su paušalni obveznici. Ukoliko je vaša firma privredno društvo, javno preduzeće, banka, društvo za osiguranje ili zadruga, dostavljanje finanskijskih izveštaja biće vaša obaveza.

Tokom 2021. godine, doneta je odluka o dodatnim pravilima za podnošenje završnog finanskijskog izveštaja. Većina potrebne dokumentacije je ostala ista, s tim što su rokovi za dostavu promenjeni, a i omogućeno je slanje izveštaja elektronskim putem. 

Za sva javna društva, velika i srednja pravna, kao i pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih godišnjih izveštaja, postoji set godišnjih finanskijskih izveštaja. Ukoliko vaša firma pripada gore navedenom, potrebno je da podnesete:

U slučaju da vaša firma ne pripada ni jednoj od gore navedenih kategorija, potrebno je samo da dostavite bilans stanja i uspeha firme, kao i napomenu uz finansijski izveštaj. Isti set pravila važi i za preduzetnike i pravna lice koji se vode kao mikro preduzeća. 

Važno je znati da završni račun uključuje i obračunat porez na dobit, koji podrazumeva, poreski bilans, poresku prijavu i obrazac.

finansijski izvestaji

Kako da sačinite godišnji finanskijski izveštaj?

Procedura slanja godišnjeg finansijskog izveštaja može biti komplikovan proces, pogotovo u slučaju srednjih i velikih preduzeća. Ukoliko redovno sarađujete sa knjigovođom, trebalo bi da zatražite sve informacije vezane za ovaj proces na vreme. 

Najvažniji deo procesa je blagovremeno i redovno vođenje evidencije o prometu, troškovima i prihodu vaše firme. Kada dođe trenutak za dostavljanje finansijskih izveštaja, biće vam potrebna obimna dokumentacija iz različitih aspekata poslovanja.

Prvi korak u ovom procesu jeste prikaz pozicije svojih potraživanja. Neophodno je da najpre utvrdite njihovu naplativost, i sračunate koliki je otpis pojedinih potraživanja. Proverite da li imate evidenciju o svim potraživanjima u vidu faktura, kako bi vaša dokumentacija bila potpuna.

Novi rokovi za podnošenje finanskijskih izveštaja

Lakši deo procesa dostavljanja finansijskih izveštaja je da ga možete završiti iz udobnosti svoje kancelarije. Novi zakon omogućava da finansijski izveštaji, kao i poreski bilans mogu da se dostave elektronskim putem. 

Pre nego što se upustite u ovaj proces, proverite da li je ovo jedina mogućnost za dostavljanje važeg završnog računa, kao i da li imate uređaj za čitanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata zakonskog zastupnika. 

Novost je, takođe, da finansijski izveštaj za 2021. godinu morate dostaviti Agenciji za privredne registe do 31. marta 2022. godine u elektronskoj formi. Poreski bilans je potrebno dostaviti Poreskoj Upravi do 29. juna 2022. godine.

U cilju olakšanja procesa predaje završnog finansijskog izveštaja, novi zakon je smanjio količinu fizičke dokumentacije koju treba dostaviti. 

Sva pravna lica i preduzetnici više nisu u obavezi da dostavljaju dokumentaciju i odgovarajuće odluke, za razliku od obveznika revizije, koji to moraju učiniti do 20. juna tekuće godine za prethodnu godinu.

Kada su u pitanju mikro privredna društva, ustanove i zadruge, uz redovan godišnji finansijski izveštaj potrebno je dostaviti i Napomenu uz isti izveštaj. 

Dodatna dokumentacija nije potrebna za mikro druga pravna lica kao što su fondacije i zadužbine, udruženja, komore, političke organizacije i slično.